Oorlog is niet per se de oorzaak van posttraumatische stressstoornis

Oorlog is niet per se de oorzaak van posttraumatische stressstoornis
Oorlog is niet per se de oorzaak van posttraumatische stressstoornis
Anonim

Recent onderzoek uitgevoerd bij Business and Social Sciences, Aarhus University, toont aan dat verrassend genoeg de meerderheid van de soldaten die symptomen van posttraumatisch stresssyndroom vertoonden, leden aan een slechte geestelijke gezondheid voordat ze naar een oorlogsgebied werden gedetacheerd.

Een grootschalig onderzoek naar de mentale toestand van militair personeel voor, tijdens en na hun uitzending naar Afghanistan heeft tot nadenken aangezet. In totaal namen 746 Deense soldaten deel aan het onderzoek. De soldaten hebben in totaal vijf keer een vragenlijst ingevuld - vóór hun uitzending, tijdens hun verblijf in Afghanistan en drie keer na hun terugkeer naar Denemarken.

Professor Dorthe Berntsen van het Center on Autobiographical Memory Research - CON AMORE, Department of Psychology, Aarhus University, Business and Social Sciences, is verantwoordelijk voor het onderzoek, samen met militaire psychologen van het Deense Centrum voor Defensieveteranen en onderzoekers van Duke University in North Carolina. Het onderzoek heeft enkele verrassende resultaten opgeleverd.

"Normaal gesproken is het niet de ervaring van oorlog die de symptomen van posttraumatische stressstoornis (PSTD) veroorzaakt", legt Dorthe Berntsen uit.

"In het geval van soldaten in Afghanistan kunnen we heel goed verwachten dat het hun oorlogservaringen daar waren die PSTD veroorzaakten. De situatie is echter niet zo eenvoudig. We moeten naar de ervaringen van de soldaten kijken in een Levensperspectief Het onderzoek heeft nieuwe informatie opgeleverd, omdat het onderzoek gegevens bevat over de gezondheidstoestand van de soldaten voor hun vertrek, tijdens hun dienstplicht en meerdere keren na hun terugkeer. Het laat zien dat veel van de soldaten al een trauma hadden opgelopen voordat ze naar Afghanistan gingen, en dat dit invloed heeft gehad op de manier waarop ze reageerden tijdens hun uitzending.

"Het is lang algemeen gedacht dat PTSS optreedt na gewelddadige ervaringen. Ons onderzoek levert dus nieuwe kennis op", zegt Dorthe Berntsen.

"Oorlog op zich is niet de cruciale factor bij het ziek maken van soldaten. Het kan een bijdragende factor zijn, maar het is niet de beslissende factor."

Onderzoek kan helpen

Dorthe Berntsen legt uit dat PTSS-patiënten onder andere onwillekeurige, opdringerige herinneringen ervaren. Dit zijn zeer negatieve herinneringen die zichzelf in het bewustzijn dwingen, en ze kunnen zeer invaliderend zijn voor de betrokken persoon. Ze kunnen bijvoorbeeld de vorm aannemen van onaangename flashbacks uit de oorlog die stemmingswisselingen kunnen veroorzaken, en kunnen ertoe leiden dat sommige individuen in meer of mindere mate het vertrouwen in zichzelf verliezen en te veel bij hun situatie stil gaan staan.

"Ons onderzoek naar onvrijwillige herinnering toont aan dat dit type herinnering en de manier waarop het normaal plaatsvindt ons kan helpen de disfunctionele onvrijwillige herinneringen die optreden bij aandoeningen zoals PTSS te begrijpen."

Onderzoek uitgevoerd in het basisonderzoekscentrum CON AMORE, waar Dorthe Berntsen de directeur is, laat zien dat mensen elke dag veel plezierige onvrijwillige herinneringservaringen hebben; de kennis die de onderzoekers hebben over gewone onvrijwillige terugroepacties kan worden gebruikt om de disfunctionele, opdringerige herinneringen te begrijpen die sommige soldaten ervaren als ze terugkeren uit de oorlog.

Verschillen tussen soldaten

De oorlogservaringen veroorzaken niet bij alle soldaten negatieve effecten. De meerderheid van de militairen is resistent en ervaart hun plaatsing in de gevechtszone niet als een groot probleem. Soldaten kunnen in drie categorieën worden gegroepeerd.

Een klein deel van de soldaten in het onderzoek voelde zich beter door hun uitzending. Ze hadden een hoog niveau van PSTD voor hun dienstplicht, en dit niveau daalde tijdens of onmiddellijk na hun uitzending naar Afghanistan, waarna het weer steeg. Deze groep soldaten was minder goed opgeleid dan de anderen, en velen van hen hebben alleen de lagere middelbare school gevolgd, legt Dorthe Berntsen uit.

"Voor militaire dienst naar het buitenland gestuurd worden kan voor deze groep jonge mensen een aantrekkelijke kans zijn om te ontsnappen aan hun dagelijkse leven in Denemarken. We nemen aan dat ze aangetrokken worden door de kameraadschap en door met anderen samen te werken."

Volgens Dorthe Berntsen viel verreweg het grootste deel van de soldaten in het onderzoek in de categorie die robuust wordt genoemd. Ze zijn een resistente groep en laten zich niet beïnvloeden door hun dagelijkse situatie, noch voor hun uitzending, tijdens hun rondreis in Afghanistan of na thuiskomst.

Ongeveer vijf procent van de soldaten in het onderzoek bleek anders te zijn dan die in de twee bovenstaande groepen, en niet in positieve zin. Ze waren net de robuuste soldaten voordat ze naar het oorlogsgebied gingen, maar hun mentale toestand verslechterde terwijl ze daar waren en herstelden niet na hun terugkeer naar huis, zegt Dorthe Berntsen.

- We kunnen niet uitsluiten dat ze aan andere ervaringen zijn blootgesteld dan de robuuste groep soldaten in Afghanistan. Maar dit is waarschijnlijk niet het geval. Volgens Dorthe Berntsen verschilt deze groep soldaten van de robuuste groep doordat er meer jeugdtrauma's in hun achtergrond zaten.

Wat denken de soldaten?

Het is de indruk van Dorthe Berntsen dat de soldaten die aan het onderzoek deelnamen, over het algemeen blij waren dat ze dat hadden gedaan.

"De troepen waren verheugd dat het Defensiecommando geïnteresseerd was in hun welzijn en welzijn voor, tijdens en na hun uitzending naar Afghanistan. De deelnemers aan het onderzoek konden tijdens het onderzoeksproces anoniem blijven'", besluit Dorthe Berntsen.

In het kort

  • Professor Dorthe Berntsen is een professor aan de afdeling Psychologie, Aarhus University, Business and Social Sciences en is directeur van het Center on Autobiographical Memory Research - CON AMORE
  • CON AMORE is een fundamenteel onderzoekscentrum dat is opgericht onder auspiciën van de Deense National Research Foundation en is gevestigd in de afdeling Psychologie, Aarhus University, Business and Social Sciences.
  • 746 militairen namen deel aan het onderzoek.
  • Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het Deense Defensiecommando.
  • De resultaten van het onderzoek zijn geaccepteerd voor publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Psychological Science.

Populair onderwerp